celé Česko
735 908 205
info@erazim.cz

Sara Wollasch

svobodná demokratická škola

Kdo jsem

Jsem z nejkrásnější doby. Miluji filozofii a knihy a cítím radost a úžas nad krásami světa. Jsou pro mě inspirací a zdrojem poznání. Jediné zlo na světě je koprovka.

Co dělám v Erazimu

Jsem členkou týmu Touzapa.

Proč chci pracovat v Erazimu

Svoboda a myšlení je nejkrásnější dar, který mi byl do života dán. Okolím i institucemi. Tady vůbec nevím, jestli svoboda a myšlení jsou nejkrásnější dary, které mi byly do života dány. Okolím i institucemi.

Co mám profesně za sebou

Jsem osm let aktivistkou za lidská práva, kurátorkou a aktivní umělkyní na národní i mezinárodní scéně. Pracuji v kulturní scéně a aktivně se připojuji do několika mezinárodních projektů, které vznikají. Organizovala jsem letní školy a byla jejich designérkou, pracovala v kulturní organizaci šest let a taky byla asistentkou hostujícího pedagoga na VŠ.